We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Investoři chystají další ekologickou zátěž pro naší obec!

Rynholcem dle názoru starosty a zastupitelů zřejmě už nyní projíždí málo kamionů z lupkového závodu. Na základě jejich rozhodnutí tak přibudou desítky (spíš stovky) kamionů denně - přímo za našimi okny. Hala má v rozporu s běžnou praxí o maximálním ukrytí takových staveb (daleko od zástavby, částečné zahloubení do terénu, apod.) stát naopak na návrší bývalé výsypky - čímž se znásobí její negativní dopady. Hluk z jejího provozu se ponese na všechny strany 24 hodin denně. Ještě je šance to s Vaší pomocí zastavit!

Referendum BUDE! Sobota 26. 6. od 8 do 14 hodin

Obyvatelé Nového Strašecí výstavbu logistického areálu v blízkosti města v říjnovém referendu celkem jednoznačně odmítli. Jejich představitelé je přímo žádali o silný mandát – nejspíš si dobře uvědomují „přínosy“ podobných hal.

U nás v Rynholci jsme museli bojovat i o samotné vyhlášení referenda – aby námi zvolení zastupitelé vůbec zjistili, co občané vlastně chtějí. Nechceme nikomu říkat, jak má hlasovat a co si přát. Proto tu nejsme, ale nechceme přistoupit na model, kdy si obecní zastupitelstvo místo správy věcí veřejných v zájmu spoluobčanů přisuzuje absolutní moc a vládu nad rozhodnutími, jež mají pro život v Rynholci zásadní a nezvratný dopad.

Stanovisko MV k místnímu referendu -přípravný výbor

Stanovisko MV k místnímu referendu_obec

Čas už běží!

Zastupitelé Rynholce důkladně maskovali, co v areálu investor chystá – obecnými frázemi o záměru prodeje v souladu s územním plánem. Nebo to možná předem ani nevěděli a smlouvu o smlouvě budoucí přesto podepsali. To je snad ještě horší.

Zastupitelé trvají na svém

„Máte chodit na veřejná zasedání zastupitelstva,“ zní nejčastěji z úst pana starosty na obhajobu schválení záměru pro stavbu haly. Ale o co vlastně půjde, nevěděli ani ti z nás, kteří na tato zasedání chodí… Proč?

24 hodin denně / 7 dní v týdnu

Hluk z projíždějících a v areálu parkujících kamionů, stejně jako z neutuchající překládky nákladů. Od rána do večera – každý den včetně víkendů. To jsme si dosud „neužívali“ ani z lomu na opačném okraji obce.

Proč referendum?

Rynholec je obcí s počtem obyvatel pohybujícím se kolem 1000 lidí. Obec je už nyní zatížena průmyslovou činností ve svém nejbližším okolí (těžba lupku v povrchovém lomu jihozápadně od obce, skládka Ekologie s.r.o. a stávající průmyslová zóna pro malé podnikatele v lokalitě bývalého dolu ČSA). Lokalita výsypky dolu ČSA je sice v územním plánu vedena jako průmyslová zóna, pro výstavbu průmyslové/výrobní/logistické/skladovací haly či jiného komplexu podobného charakteru je však naprosto nevhodná. Realizace a fungování výše uvedeného se neodvratně pojí s navýšením dopravní vytíženosti místních pozemních komunikací, s jejich poškozením, zvýšením úrovně hluku, smogu a světelného znečištění nejen pro obyvatele Rynholce, ale i pro obyvatele okolních obcí. Dále by docházelo k dalšímu významnému odvodnění krajiny. Vzhledem k výšce výsypky by jakákoli výstavba podobných areálů na jejím vrcholu neodvratně vedla k trvalé změně charakteru krajiny, zejména pak k negativním změnám na životním prostředí a zhoršení kvality života obyvatel. Výstavba průmyslové/výrobní/logistické/skladovací haly či jiného komplexu podobného charakteru pro nás jako místní obyvatele představuje trvalý, nezvratný, a proto nepřijatelný zásah do charakteru krajiny, o němž je nezbytné konat místní referendum, a na základě jeho výsledku veškerým aktivitám směřujícím k realizaci výstavby zabránit.

Negativa

Proč si myslíme, že logistická hala na kopci není dobrým nápadem

Pozitiva

Co nám (Rynholci) areál přinese

Navýšení nákladní dopravy v bezprostředním okolí Rynholce,

narušení krajinného rázu, zhoršení životních podmínek, narušení vztahů s okolními obcemi, hluk a prašnost

Výška pozemku nad ostatním terénem všechny negativní aspekty a dopady ještě více umocňuje. Investor objemy budoucího provozu účelově bagatelizuje. Možná proto došlo k „odhalení“ celého záměru i s parametry stavby, až když už bylo skoro pozdě. Po vlně nevole ze strany občanů Rynholce i okolních obcí investor údajně celý záměr přepracoval, avšak jeho úplné znění dosud veřejnosti nebylo představeno. Jediné, co občané obdrželi, jsou dvě strany údajných změn a nákres nových dvou hal.

Jaké přínosy pro obec investor slibuje?

Peníze za prodej pozemků - 41.749.260,- Kč

Příjem za prodej pozemků pro stavbu logistického areálu není periodický (jako by tomu bylo např. za pronájem), ale jednorázovou položkou.

Zaměstnanost: cca 350 míst – z toho ovšem téměř polovina nekvalifikovaných… Podle sdělení úřadů práce Rakovník, Kladno a Praha – západ je drtivá většina pracovních míst v podobných logistických areálech obsazena agenturními pracovníky. Opravdu je vznik ubytoven převážně pro pracovníky ze zemí bývalého východního bloku pro naše sousedství přínosem?

Jaké kroky už proběhly / jsou v plánu

Pokud budeme jen nečinně sedět

 • Podpis smlouvy o smlouvě budoucí
 • Projektová dokumentace EIA
 • Staví se hala
Zastupitelstvo až do podpisu o plánované hale mluvilo jen velmi obecně

Podpis smlouvy o smlouvě budoucí

Zastupitelstvo až do podpisu o plánované hale mluvilo jen velmi obecně. Smlouva o smlouvě budoucí kupní byla na stránkách obce zveřejněna až na žádost občanů na veřejném zasedání dne 10. 9. 2020, sedm měsíců od jejího podpisu!!!

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Vliv plánované výstavby na životní prostředí

Projektová dokumentace EIA

Máme obavy, že zejména údaje o množství nákladních vozů zásobujících halu jsou záměřně značně poddimenzované. Vizualizace investora maskují skutečný vzhled, mohutnost a rozlohu areálu. Pohledy na budoucí areál jsou tendečně zvolené ze vzdálených oblastí, často se stromovím ve výhledu.

Původní záměr developer z posuzování EIA stáhl 21. října 2020 a nový údajně poslal k posouzení EIA v pátek 18. 6. 2021, tedy týden před referendem.

Původní záměr haly

Změny projektu

Staví se hala

Až utichnou stavební stroje a peníze za prodej pozemku se utratí

Den co den budou do směnného provozu dojíždět stovky zaměstnanců, aby dokázali obsloužit halu s takovou kapacitou. Manipulace s kontejnery, vykládka a nakládka kamionů – to vše se bude 24 hodin denně rozléhat z parkoviště ve třináctimetrové výšce nad okolním terénem. Rynholec bude bohatší o jednorázový příjem v řádu 40 mil. Kč za prodej pozemků. Z těchto peněz bude stát údajně bytový dům. A hluk, emise, možná i vyšší výskyt nekvalifikovaných agenturních pracovníků už tu s námi budou napořád.

Kdo jsme my?

Občané Rynholce

Není nám lhostejné, jak se nám tu bude žít v budoucnu, v jakém prostředí budou vyrůstat naše děti.

Věříme, že zastupitelé obcí mají své občany o tak zásadních plánech informovat a podílet se na diskuzi již před samotným rozhodnutím a činit to transparentně. V Rynholci se to bohužel zatím neděje…

Nejsme v tom sami

Zastupitelé okolních obcí, spolky i široká veřejnost vystupují proti záměru výstavby.

Areál plánované logistické haly nezatíží jen životy obyvatel Rynholce. Stejnou měrou zasáhne také naše sousedy ve Stochově, Lánech, Vašírově a Novém Strašecí. Není divu, že papírová i online petice čítají stovky podpisů a mnohá sdružení i občané dlouhodobě vyjadřují svůj nesouhlas s plány zastupitelů a investora přinést naprosto nekoncepční a běžnému úsudku odporující řešení, do již nyní průmyslem a těžbou postiženého území.

 • Společně pro Nové Strašecí a Pecínov

   

  Naše Lány, z.s.

   

  zapsaný spolek Chorus Laneum

  Spolky a sdružení
 • Obec Lány

   

  Město Stochov

   

  Město Nové Strašecí

  Města a obce
 • Nadace VIA

   

  Mgr. Adéla Šípová

   

  Markéta Fröhlichová

   

  obyvatelé Rynholce a sousedních obcí a mnoho dalších

  Nadace a široká veřejnost
 • aktivní občané Rynholce kritizující výstavbu

   

  Hokejový klub Lány, z.s.

   

  FB skupiny i jednotlivci

   

  Mototour Bikers Association Stochov

  Spolupracují a informují o kauze

GDPR

 • Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.